Diskriminacija predstavlja postupke koji proističu iz naših predrasuda i stereotipa. Reč diskriminacija znači pravljenje razlike, pozitivne ili negativne između ljudi i stvari.

Ukoliko je osoba tretirana nepravedno i na svoju štetu, samo zato što pripada određenoj grupi ljudi, to je negativna diskriminacija.

Kroz poricanje određenih prava, diskriminacija rezultira nejednakošću, podređenošću i/ili oduzimanjem političkih, obrazovnih, društvenih, ekonomskih i kulturnih prava.

Diskriminacija ima mnogo oblika i ne mora uvek biti uočljiva ili jasna.

Ti si faca kada:

 • Nikoga ne udaraš i ne povređuješ
 • Ne učestvuješ u tučama
 • Ne pretiš nikome
 • Ne otimaš i ne uništavaš tuđe stvari

Ti si faca kada:

 • Ne isključuješ druge iz društva
 • Ne širiš tračeve
 • Nikoga ne ismevaš i ne rugaš se drugima
 • Ne podsmevaš se tuđim slabostima

Ti si faca kada:

 • Štitiš slabije i pomažeš drugima u nevolji
 • Družiš se i sa drugačijima od sebe
 • Govoriš istinu
 • Ne ćutiš o nasilju

Kontaktirajte nas

Adresa

Udruženje PREVENT
Jovana Subotića 19, 21000 Novi Sad

Email

udruzenjeprevent@gmail.com

Fiksni telefon

+381 21 64 27 077

Mobilni telefon

+381 60 688 90 90