Svetski dan borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicama – 17. decembar

Danas je Svetski dan borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicama.

Obeležavanjem ovog dana se skreće pažnja na zločine počinjene nad seksualnim radnicima širom sveta, kao i potrebu za smanjenjem stigme i diskriminacije prema ovoj vrlo ranjivoj populaciji.

Simbol otpora diskriminaciji i nasilju nad seksualnim radnicama je crveni kišobran.

Položaj osoba koje se bave seks radom u Srbiji veoma je težak. Bavljenje seks radom jedino je prekršajno delo za koje se zahteva zatvorska kazna (Član 16 Zakona o javnom redu i miru). Seks radnice su među najmarginalizovanijim i najnevidljivijim društvenim grupama, izložene diskriminaciji od strane institucija, dela policije koji zloupotrebljava svoju moć, klijenata i anonimnih osoba. Predrasude, društvena stigmatizacija i diskriminacija doprinose održavanju nasilja nad seks radnicama, ali i održavanju indiferentnosti ili odbacivaju od strane zajednica kojima pripadaju, i utiču na to da nasilje i stigma nad seks radnicama/ima budu prihvatljivi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *