raspetljavanje, prostitucija, debata,

Zelena debata: RASPETLjAVANjE – PROSTITUCIJA

U Kulturnom centru Novog Sada u četvrtak, 23.  februara, sa početkom u 18h biće održana još jedna u nizu Zelenih debata na kojoj će učestvovati dr Gordana Stojaković, mr Đorđe Vozarević i Nebojša Đurasović. Moderator je Danilo Koprivica. Ulaz je slobodan.

Zelena debata je forma susretanja stručne i upućene laičke javnosti, institucionalnih i vaninstitucionalnih zainteresovanih strana, na teme iz oblasti kulture urbanog življenja. Na ovoj sesiji govoriće se o prostituciji.

Podsetićemo se da je Novi Sad još davne 1893. godine imao Statut o prostituciji, upoznaćemo se sa pravnom regulativom i modelima regulisanja prostitucije u pojedinim evropskim zemljama.

Dr Gordana Stojaković iz udruženja „S.T.R.I.K.E“  autorka je obimnog istraživanja „Prostitucija u Srbiji – jedno od mogućih lica“ . Čućete mnogo toga o uzrocima i posledicama prostitucije, ali i o neizostavnoj ideološkoj dioptriji u analizi ove pojave.

Pored lako uočljive – ulične prostitucije koja je „direktan prenos iz pakla“, biće reči i o onoj prikrivenoj, koja i te kako pokušava da koristi medije. Između ostalog, o tome će govoriti mr Đorđe Vozarević, najpre kao sociolog, a potom i kao član Saveta REM.

O naporima i rezultatima u pružanju podrške preko rada svratišta za seksualne radnice, upoznaće vas Nebojša Đurasović, predsednik udruženja „Prevent“.

Na kraju, biće upućeni javni zahtevi i predlozi nadležnima sa ciljem da se utiče na odluke na lokalnom nivou ali i na zakonska rešenja, kojima se preuzima odgovornost za sveukupan održivi razvoj društvene zajednice.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *